Zapoj sa do niektorej z mládežníckych organizácií alebo organizácií pracujúcich s mládežou

polesensky.uefs@gmail.com
+421 903 459 169

Dotácie a granty pre mládežnícke organizácie a organizácie pracujúce s mládežou

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou - poskytuje dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Európsky zbor solidarity (ESZ)

Nový program EÚ, poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Program Erasmus+ (celý program)

Program pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského, cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.